Danh sách các định lý:

I.1)Định lí Menelaus

I.2)Mở rộng định lí Menelaus theo diện tích

I.3)Định lí Menelaus cho tứ giác

I.4) Định lý Ceva

I.5) Định lý Ceva sin

I.6) Định lý Desargues

I.7)Định lí Pappus

I.8)Một trường hợp đặc biệt của định lí Pappus qua góc nhìn hình xạ ảnh.

I.9)Đẳng thức Ptolemy

I.10) Bất đẳng thức Ptolemy

I.11) Định lý Pascal

I.12) Định lý Brianchon

I.13)Định lí Miquel

I.14) Công thức Carnot

I.15) Định lí Carnot

I.16/Định lý Brokard

I.17) Định lí Euler về khoảng cách giữa tâm 2 đường tròn nội, ngoại tiếp của tam giác

I.18)Định lí Euler về khoảng cách giữa tâm hai đường tròn nội ngoại tiếp tứ giác!(Định lí Fuss)


I.19)Định lí Casey(Định lí Ptolemy mở rộng)

I.20)Hệ thức Stewart

I.21)Định lí Lyness

I.22)Định lý Lyness mở rộng(Bổ đề Sawayama)

I.23) Định lí Thébault

I.24)Công thức Jacobi liên quan đến tâm tỉ cự,định lí Lebnitz

I.25)Định lí Newton cho tứ giác ngoại tiếp

I.26)Định lí Breichneider (định lý hàm số cos cho tứ giác)

I.27)Định lí con nhím

I.28)Định lí Gergone-Euler

I.29)Định lí Viviani

I.30) Đường thẳng Simson

I.31) Đường thẳng Steiner

I.32) Điểm Anti Steiner(Định lí Collings)

I.33)Định lí Napoleon

I.34)Định lí Morley

I.35)Định lí con bướm với đường tròn

I.36)Định lí con bướm với cặp đường thẳng

I.37 Định Lí Blaikie

I.38)Định lí chùm đường thẳng đồng quy

I.39)Đường tròn Apollonius

I.40)Định lí Blanchet

I.41)Mở rộng của định lí Blanchet

I.42) Định lí Jacobi:

I.43)Định lí Kiepert

I.44)Định lí Kariya

I.45)Cực trực giao

I.46)Khái niệm tam giác hình chiếu ,công thức Euler về diện tích tam giác hình chiếu

I.47)Khái niệm hai điểm đẳng giác

I.48)Khái niệm tứ giác toàn phần

I.49)Đường thẳng Droz-Farny

I.50)Đường tròn Droz-Farny

I.51)Định lí Van Aubel về tứ giác và các hình vuông dựng trên cạnh

CHI TIẾT VỀ CÁC ĐỊNH LÝ VÀ CHỨNG MINH CÁC BẠN TẢI VỀ TẠI ĐÂY